Wat is Usenet?

UsenetUsenet (in Nederland beter bekend als nieuwsgroepen of discussiegroepen) is een in 1979 door de Duke University (VS) ontwikkeld internationaal netwerk voor de uitwisseling van door gebruikers opgestelde berichten. De berichten worden geplaatst in één van de vele nieuwsgroepen. Een nieuwsgroep richt zich meestal op één specifiek onderwerp. Er zijn veel overeenkomsten met e-mail. Een e-mail is echter gericht aan een individu en is vertrouwelijk; een Usenet bericht is gericht aan een nieuwsgroep en is openbaar.

Net als E-mail is Usenet slechts ontwikkeld voor de uitwisseling van tekstberichten. In 1990 werd er door The Internet Engineering Task Force echter een techniek ontwikkeld die het mogelijk maakte om binaire content (bestanden, zoals beeld- en geluidsmateriaal) om te zetten naar tekst, zodat deze konden worden verstuurd via e-mail en via Usenet.

Sindsdien wordt Usenet gebruikt voor:

  • het discussiëren over onderwerpen (dikwijls met mensen die elkaar niet kennen)
  • het stellen en beantwoorden van vragen over allerlei onderwerpen
  • als naslagwerk (knowledgebase)
  • het verspreiden van bestanden zoals afbeeldingen, muziek, en software
  • de distributie van open-source software, drivers, firmware, etc
  • het uitwisselen van vertrouwelijke content door middel van encryptie

Usenet is gedecentraliseerd. Dat wil zeggen dat de berichten niet op één centrale plaats worden opgeslagen, maar dat elke Usenet aanbieder de berichten lokaal opslaat. Deze lokale opslag maakt het medium uitermate geschikt als distributie systeem, omdat de data dichtbij en dus snel beschikbaar is. Wereldwijd worden er dagelijks 15 tot 20 miljoen berichten uitgewisseld (2011). Aangezien Usenet aanbieders deze berichten lokaal moeten opslaan, moeten zij beschikken over een grote opslagcapaciteit.

In tegenstelling tot applicaties zoals Twitter of Facebook, kent Usenet geen eigenaar en wordt Usenet niet centraal beheerd. Net als het internet, bestaat het Usenet uit een netwerk van aan elkaar gekoppelde netwerken. Data (Usenet berichten) tussen Usenet providers wordt net als bij internet providers uitgewisseld op basis van onderlinge peering afspraken.

Blog van internetexpert Patrick Schreurs over internetrecht, zijn studie Informatierecht en zijn rechtszaak tegen Stichting BREIN.

%d bloggers liken dit: