Studievoortgang: Academische vaardigheden

256px-Frans_Hals_-_Portret_van_René_Descartes
Portret van René Descartes (1596-1650) door Frans Hals.

Vanaf eind november bezoek ik dagelijks de website van de Open Universiteit in de hoop dat ik daar de uitslag van mijn tentamen Academische vaardigheden van 20 november 2013 kan vinden. En vanochtend (20 december), precies een maand na het tentamen en nog geen week na de uitslag van Inleiding privaatrecht, was het dan zover. De uitslag was bekend. Ik ben geslaagd met een mooie zeven! Dat is nog eens een leuk begin van een lang weekend Noord-Brabant!

De naam van dit vak suggereert dat Academische vaardigheden vooral een doe-vak is, maar dat valt wel een beetje tegen. Het is vooral een theorie-vak dat wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met open vragen. Het vak is bedoeld om toekomstige juristen en advocaten kennis te laten maken met de wetenschappelijke wereld, omdat de kans groot is dat zij met wetenschappers en/of wetenschappelijke werken in aanraking komen. Denk hierbij aan deskundigenverklaringen of wetenschappelijke onderzoeken die als bewijs kunnen dienen. Lees verder Studievoortgang: Academische vaardigheden

Studievoortgang: Inleiding privaatrecht

kluwer-collegebundel-privaatrecht-small3Half september ben ik aan mijn derde en laatste dubbel-module vak van de propedeuse begonnen, Inleiding privaatrecht. Een vak waar ik me echt op heb verheugd. Ik merk dat de concrete vakken zoals strafrecht en privaatrecht mij meer aanspreken dan de abstracte vakken zoals rechtssociologie en filosofie. Dat is waarschijnlijk ook niet zo vreemd voor een IT-er die gewend is om in enen en nullen te denken. Ik had dit vak graag eerder willen doen, maar omdat ik met plezier de aangeboden bijeenkomsten volg en deze bijeenkomsten alleen in het eerste semester werden gegeven, kwam het zo uit. Lees verder Studievoortgang: Inleiding privaatrecht

Filesharingdienst aansprakelijk voor auteursrechtinbreuk

Vorige week is de filesharingdienst Hotfile door een Amerikaanse rechter veroordeeld voor auteursrechtinbreuk. Op een filesharingdienst kunnen gebruikers bestanden plaatsen die door andere gebruikers kunnen worden gedownload.

Volgens de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA) kunnen aanbieders van internetdiensten in principe niet aansprakelijk worden gehouden voor het doen en laten van hun gebruikers. Dit verandert echter als de aanbieder een te grote bemoeienis heeft met de inhoud van de dienst. In Europa kennen we dit principe ook, vastgelegd in de Europese E-Commerce richtlijn. Waar ging het dan mis bij Hotfile? Lees verder Filesharingdienst aansprakelijk voor auteursrechtinbreuk

Studievoortgang: Inleiding staatsrecht

Inleiding privaatrechtAfgelopen woensdagavond heb ik tentamen voor het vak Inleiding staatsrecht gedaan. Dit vak gaat vooral over de verschillende overheidsorganen, de bevoegdheden die zij kunnen uitoefenen en de waarborgen tegen overheidsoptreden (grondrechten). Niet alleen de centrale overheid in Den Haag komt aan bod, maar ook de decentrale overheden, zoals de gemeenten en de provincies.

Ik had veel politiek verwacht in dit vak, maar dat viel een beetje tegen. Het vak is een inleidend vak en daarom komen vooral veel wat saaie grondbeginselen aan bod. Eén van deze beginselen is het legaliteitsbeginsel. Volgens dit beginsel moet elk overheidsoptreden dat burgers in hun vrijheid beperkt op een wettelijke grondslag berusten. Andere beginselen zijn de verdeling van de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht (de trias politica), de grondrechten (mensenrechten) en de rechtelijke controle door een onafhankelijke instantie. Lees verder Studievoortgang: Inleiding staatsrecht

Brein versus usenet: Hoger beroep inhoudelijk gestart

IMAG0615Deze blog gaat over de rechtszaak die Stichting Brein heeft aangespannen tegen mijn bedrijf, usenet provider News-Service Europe B.V. (NSE), beter bekend als News-Service.com. Afgelopen week is de hoger beroep procedure Brein versus usenet inhoudelijk van start gegaan.

Laat ik deze blog beginnen met een korte terugblik. In juli 2009 werd ik gedagvaard door Stichting Brein. Dit was het begin van een lange bodemprocedure. Eind oktober van datzelfde jaar reageerden wij op de dagvaarding met onze conclusie van antwoord. In april 2010 volgde de eerste zitting. Na afloop van die zitting verzocht Brein de rechtbank om nog een additionele schriftelijke ronde en dus ontvingen wij in augustus 2010 Brein’s conclusie van repliek. Onze reactie op dit document, onze conclusie van dupliek, ging een paar maanden later de deur uit. Brein verzocht de rechtbank om een extra zitting en ondanks ons bezwaar hiertegen verschenen wij op 24 mei 2011 voor een meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam. Op 28 september 2011 was de uitspraak: We hadden verloren en niet zo’n beetje ook. Niet alleen werd ons een onrechtmatige daad verweten, maar de rechtbank was tevens van mening dat wij zelfstandig inbreuk op het auteursrecht maakten. Lees verder Brein versus usenet: Hoger beroep inhoudelijk gestart

Studie Rechtsgeleerdheid

354744639In de zomer van 2012 heb ik lang nagedacht en getwijfeld of ik aan een studie rechtsgeleerdheid (rechten) zou beginnen. Eind 2011 werd mijn bedrijf door een uitspraak van de rechtbank te Amsterdam gedwongen haar activiteiten te staken. In de zomer van 2012 was ik nog bezig met de nasleep daarvan en met het voorbereiden van het hoger beroep. Na lang wikken en wegen heb ik mij die zomer ingeschreven voor de studie Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit. Het was nu of nooit. Zie ook mijn blog over deze beslissing.

Studeren aan de Open Universiteit bekent vooral “zelf doen”. Voor sommige vakken worden bijeenkomsten georganiseerd, maar het komt er toch vooral op neer dat je je zelf inschrijft voor een vak en zelf bepaalt wanneer je voor dat vak tentamen gaat doen. Kortom, het vereist veel zelfdiscipline. Het voordeel daarentegen is dat je je eigen studietempo kunt bepalen.

De master Informatierecht aan Universiteit van Amsterdam is mijn ultieme doel. Bij Informatierecht gaat het om het recht met betrekking tot informatie- en communicatietechnologieën, zoals het internet. Auteursrecht, computercriminaliteit en vrijheid van meningsuiting zijn onderdelen van deze studie.

Helaas moet je wel eerst even je bachelor halen voordat je aan een masteropleiding kunt beginnen. Of het ooit zover komt, weet ik niet. Ik concentreer mij in eerste instantie op het behalen van de propedeuse en daarna zien we wel weer verder.

De propedeuse van de bachelor Rechtsgeleerdheid bestaat uit 11 vakken, waarbij 60 EC (studiepunten) zijn te behalen.

Een actuele status van mijn studie is te vinden op mijn Studie pagina.

Auteursrechtinbreuk strafbaar?

prisonbars auteursrechtinbreuk strafbaarHet is inmiddels algemeen bekend dat het downloaden van films en muziek voor eigen gebruik is toegestaan in Nederland. Zelfs Stichting Brein erkent dit inmiddels. Op haar website is te lezen: “Het zonder enig commercieel oogmerk voor eigen privé gebruik downloaden van illegaal aanbod van muziek, film en boeken is in Nederland door de wetgever toegestaan”.

Via de per 1 januari van dit jaar uitgebreide thuiskopieheffing betalen consumenten een vergoeding bij de aanschaf van CD’s, DVD’s en apparaten zoals computers, tablets, mp3 spelers en smartphones. Stichting de Thuiskopie int deze vergoeding en verdeelt deze over de rechthebbenden. Het uploaden leidt echter wel tot een auteursrechtinbreuk en is niet toegestaan. Maar is deze auteursrechtinbreuk strafbaar? Lees verder Auteursrechtinbreuk strafbaar?

U heeft Bits of Freedom nodig!

Supporter Bits of FreedomStichting Bits of Freedom is een burgerrechtenbeweging die opkomt voor de communicatievrijheid en privacy op internet. Iedereen die enigszins betrokken is bij de snelle ontwikkeling van het internet en de vraagstukken die daarbij komen kijken kent de stichting die strijdt voor een open en vrij internet. Misschien ken je ze als organisator van de jaarlijkse uitreiking van de Big Brother Awards. Anders ken je ze misschien van het Zwartboek datalekken, een inventarisatie van incidenten (nou ja, incidenten..) waarbij persoonlijke gegevens onbedoeld op straat komen te liggen.

Vandaag publiceert Bits of Freedom een juridisch onderzoek naar de toepassing van Nederlandse privacyregels bij grote internetbedrijven. Zij concludeert dat door de te ruime formulering in Nederlandse en Europese wetgeving en door gebrek aan controle de internetgiganten massaal de regels aan hun laars lappen. Lees verder U heeft Bits of Freedom nodig!

Auteursrechthandhaving op internet

Gisteren was ik aanwezig bij het Symposium Internet en Recht 2012 in het Felix Meritis in Amsterdam. Tijdens dit jaarlijkse symposium, georganiseerd door XS4ALL en advocatenkantoor Brinkhof, wordt de Internet Scriptieprijs uitgereikt aan de schrijver van de beste juridische scriptie over internet. Het thema van dit jaar lag voor de hand, gezien de juridische procedure met Stichting Brein waarin XS4ALL momenteel is verwikkeld, namelijk Auteursrechthandhaving op Internet.

Sprekers waren Ot van Daalen, directeur van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom; Joost Poort, senior economisch onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht; Marietje Schaake (per video), Europarlementariër D66 en Okke Delfos Visser, deputy general counsel bij The Motion Picture Association of America (MPAA). Lees verder Auteursrechthandhaving op internet

Meer Notice-and-Takedown verzoeken voor Usenet providers

notice-and-takedown verzoekenVorige week publiceerde Tweakers een artikel over de toegenomen aandacht van auteursrechthebbenden voor Usenet. Auteursrechthebbenden sturen steeds vaker zogenaamde Notice-and-Takedown verzoeken naar Usenet providers, concludeert Tweakers na een aantal Usenet providers te hebben gesproken. De in filesharing gespecialiseerde website TorrentFreak besteedde ook een artikel aan dit onderwerp.

Middels een Notice-and-Takedown procedure kan een provider gewezen worden op onrechtmatige content met het verzoek deze content te verwijderen. In Europa komt deze regeling voort uit de Europese E-commerce richtlijn welke is gebaseerd op de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Lees verder Meer Notice-and-Takedown verzoeken voor Usenet providers

Blog van internetexpert Patrick Schreurs over internetrecht, zijn studie Informatierecht en zijn rechtszaak tegen Stichting BREIN.