Brein versus Usenet: Dagbepaling arrest

In mijn vorige blog over mijn rechtszaak tegen piraterijbestrijder Stichting Brein (zie Brein versus Usenet), schreef ik dat Brein twee weken de tijd had gekregen om op onze deskundigeverklaringen te mogen reageren en sprak ik de hoop uit dat het Amsterdamse gerechtshof daarna snel eindarrest zou wijzen.

Dit bleek ijdele hoop te zijn. Op 24 februari 2015 diende Brein inderdaad haar Akte uitlating producties in, waarin zij – hoe kan het ook anders – volop kritiek uit op de verklaringen van onze deskundigen van TNO en de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens Brein weerspreken onze deskundigen de stellingen van Brein niet en Brein herhaalt allerlei verzoeken die als doel lijken te hebben om vooral maar een uitspraak te voorkomen.

Op 10 maart 2015 stond de zaak op de rol voor fourneren. Dat betekent dat de laatste stukken kunnen worden ingediend, waarna arrest zal worden gewezen. Vervolgens werd de zaak op de rol van 24 maart 2015 gezet voor dagbepaling van het arrest. Op 24 maart zou het hof dus bekend gaan maken wanneer het arrest zal gaan wijzen. Op deze dag werd de dagbepaling van het arrest echter uitgesteld tot 7 april 2015. Een dag later, op 8 april 2015, liet het hof telefonisch weten dat de raadsheren een interne zitting wensten te houden en dat de zaak werd aangehouden tot 12 mei 2015. Deze week vernamen wij van hof dat de zaak wederom was aangehouden, dit keer tot 9 juni 2015.

Ik had gehoopt dat voor het begin van de zomer de uitspraak in het hoger beroep wel bekend zou zijn. Maar tot op de dag van vandaag is nog niet eens bekend wanneer het hof arrest wil gaan wijzen. Op het moment dat deze datum wel vaststaat, is het nog maar de vraag of het arrest ook werkelijk op die dag zal worden gewezen. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat ook deze handeling een aantal keer wordt uitgesteld.

Op 4 maart 2009 ontvingen wij de eerste brief van Brein. Dat is nu alweer ruim 6 jaar geleden!

Studievoortgang: Aansprakelijkheidsrecht en Personen- en familierecht

Aansprakelijkheidsrecht en Personen- en familierecht In de tentamenweek van aflopen april deed ik voor het eerst twee tentamens binnen één week. Op de maandagavond op 13 april stond Aansprakelijkheidsrecht op het programma en twee dagen later, op woensdagavond 15 april, Personen- en familierecht. Het weekend voorafgaand aan de tentamenweek zat ik Londen voor een vrijgezellenfeest. Al met al een flinke uitdaging dus.

Het vak Aansprakelijkheidsrecht staat bekend als een pittig vak. Mijn doel was om in ieder geval dit vak te halen. Met Personen- en familierecht zou ik dan wel kijken hoever ik kwam. Ik had immers ook nog dinsdag de hele dag (en nacht) en woensdag overdag om me op dit tentamen voor te bereiden. Lees verder

Brein versus Usenet: The story continues

AntwoordakteAfgelopen zomer oordeelde het Gerechtshof van Amsterdam in de zaak Brein versus Usenet dat de Amsterdamse Usenet provider News-Service Europe B.V. (NSE) toch geen inbreuk maakt op het auteursrecht en ook niet onrechtmatig handelt jegens (de aangeslotenen van) Stichting Brein. Het hof beoordeelde het door Brein gevorderde en door de rechtbank opgelegde bevel als te ver strekkend. Dit bevel kwam erop neer dat NSE alle inbreukmakende artikelen moest weren en dat zij zelf maar moest bepalen op welke wijze zij aan dit bevel zou voldoen. Aangezien NSE niet aan dit bevel kon voldoen, heeft zij op 4 november 2011 haar activiteiten moeten staken. Lees verder

Studievoortgang: Overeenkomstenrecht

Overeenkomstenrecht

Bron: Flickr

Na vijf weken billenknijpen werd afgelopen woensdagavond eindelijk bekend dat ik het moeilijke vak Overeenkomstenrecht heb gehaald! Wat een enorme opluchting was dat zeg. De volgende ochtend werd ook het cijfer bekend: Een zes.

Na afloop van het tentamen afgelopen 19 november had ik misschien wel voor de eerste keer het gevoel dat ik het tentamen mogelijk wel eens niet gehaald zou kunnen hebben. Ik heb het vak Overeenkomstenrecht ervaren als het moeilijkste vak tot nu toe. Bovendien vond ik het tentamen van 19 november moeilijker dan de voorgaande tentamens die ik als oefening had gemaakt. Lees verder

Studentendag, rechtszaak en eerste keer pleiten

Eerste keer pleiten tijdens een pleitsessie van het AJV.Poeh hé, dat was best een pittig weekje. Ik was nog aan het bijkomen van het pittige tentamen van het moeilijke vak Overeenkomstenrecht, toen de gezellige jaarlijkse studentendag van de faculteit rechtsgeleerdheid van de OU alweer op het programma stond. Het thema van de studentendag was dit jaar de fundamentele rechten in Europa. Dat klinkt saaier dan het in werkelijkheid is. Wel eens nadacht wat over 30 jaar de rechten van je steun en toeverlaat, je huisrobot zullen zijn? Ik kan het verslag van Josanna van de studentendag van harte aanbevelen.

De eerste lezing, gegeven door prof. mr. Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, ging over hulp bij zelfdoding. Betekent het recht op een vrij leven ook het recht om voor je eigen dood te kiezen? Een bijzonder interessant en aangrijpend verhaal. Tijdens haar introductie werd verteld dat zij ook af en toe optrad als plaatsvervangend rechter bij het Gerechtshof in Den Haag. En laat ik haar daar nou net van herkennen! Zij was één van de rechters tijdens het hoger beroep in de rechtszaak die Stichting Brein heeft aangespannen tegen de internet providers Xs4all en Ziggo over het blokkeren van The Pirate Bay. Ik herinner me haar goed, want ik vond het erg positief dat er een hoogleraar grondrechten aan deze zaak ging meedenken. Het Hof had de moed om de blokkade van The Pirate Bay af te wijzen. Een paar weken terug was ik bij de cassatiezitting bij de Hoge Raad.

Lees verder

Hoge Raad zitting Pirate Bay-blokkade

Vandaag was de zitting bij de Hoge Raad in The Pirate Bay-blokkade rechtszaak, waarin Stichting Brein probeert de internet providers Xs4all en Ziggo te dwingen om hen de toegang tot de website van The Pirate Bay voor haar gebruikers te laten blokkeren.

In eerste aanleg werd Brein in het gelijk gesteld en moesten Xs4all en Ziggo een filter plaatsen die de (rechtstreekse) toegang tot The Pirate Bay blokkeerde. Xs4all en Ziggo wonnen echter het hoger beroep, waardoor de internetblokkade weer verdween. Hierop ging Brein in cassatie. Hieronder het twitterverslag van de zitting op 14 november 2014. Op 17 april 2014 wordt de conclusie (advies) van de Advocaat-Generaal verwacht. Lees verder

Brein versus Usenet: Analyse van het tussenarrest

Brein versus Usenet

Bron: flickr

Vorige week sprak het Hof van Amsterdam het lang verwachte arrest uit over het hoger beroep in de rechtszaak Brein versus Usenet aangespannen door Stichting Brein tegen Usenet provider News-Service Europe (News-Service.com).

Tot ieders verrassing bleek het niet om een eindarrest, maar om een tussenarrest te gaan. In het arrest stelt het Gerechtshof News-Service Europe (hierna: NSE) op de meest principiële punten in het gelijk. Brein wordt echter in de gelegenheid gesteld om het Hof op andere gedachten te brengen (hierover later meer). In deze blog zet ik de belangrijkste punten uit het arrest uiteen. Lees verder

Hof: Usenet provider hoeft niet te filteren

Persbericht.

Amsterdam, 19 augustus 2014 – De rechter mag Usenet providers geen verplichting opleggen hun verkeer te filteren. Dat volgt uit een uitspraak van het Hof Amsterdam van vandaag in de rechtszaak tussen News-Service Europe en BREIN.

De rechtbank had News-Service Europe eerder veroordeeld wegens auteursrechtinbreuk. De rechtbank liet in het midden of News-Service Europe een succesvol beroep kon doen op de wettelijke regels ter bescherming van tussenpersonen, zoals internetproviders. Hierdoor was News-Service Europe gedwongen om haar activiteiten te staken.

Het Hof trekt met zijn uitspraak van vandaag een streep door het oordeel van de rechtbank. Als tussenpersoon is News-Service Europe niet aansprakelijk voor eventuele auteursrechtinbreuken van consumenten. De eerdere uitspraak van de rechtbank kwam neer op een bevel een filter te implementeren. Het Hof geeft aan dat een dergelijke verplichting niet mag worden opgelegd, omdat News-Service Europe hierdoor zijn netwerk voortdurend moet controleren. Dat is in strijd met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, zo overweegt het Hof. Patrick Schreurs, voormalig CEO van NSE: “Wij zijn erg tevreden met deze uitspraak. Het Hof stelt terecht vast dat van een Usenet provider zoals News-Service Europe niet kan worden verwacht dat zij preventief toezicht houdt op de berichten die anderen plaatsen.” Lees verder

Studievoortgang: Propedeuse gehaald!

Propedeuse gehaald! Het was een spannende vakantie dit jaar. Ik hoopte deze vakantie aan de Toscaanse kust in Italië een homerun te kunnen slaan. Ik verwachtte namelijk maar liefst drie uitslagen uit Nederland te ontvangen:

1. Uitslag van het tentamen Bestuursrecht van 24 juni 2014;
2. Uitslag van mijn derde en laatste opdracht van het vak Juridische Vaardigheden;
3. Uitspraak in hoger beroep in mijn rechtszaak tegen Stichting Brein.

De uitslag van mijn laatste opdracht voor het vak Juridische Vaardigheden heeft een extra lading, omdat dit het laatste vak is van mijn propedeuse. Bij een positief resultaat heb ik mijn propedeuse gehaald. Lees verder

Brein versus Usenet: Uitspraak voor 3e keer uitgesteld

Vandaag stond de rechtszaak in hoger beroep Stichting Brein versus Usenet weer op de rol voor uitspraak. Het gaat om de vraag of een Usenet provider (News-Service.com) aansprakelijk kan worden gesteld voor auteursrechtinbreuken die worden gepleegd door Usenet gebruikers. Om half 10 kwam het verlossende telefoontje van de advocaat: De zaak is aangehouden. Dit is nu al de derde keer dat het Amsterdamse Gerechtshof de uitspraak uitstelt. De uitspraak is wederom met 4 weken uitgesteld en staat nu gepland op 22 juli 2014.