Hyperlinken toch inbreuk op het auteursrecht?

Afgelopen week heeft de Amsterdamse rechtbank in een bodemprocedure geoordeeld dat shockblog GeenStijl inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt door het plaatsen van een link op hun website. De link verwees naar een bestand die een naakt fotoreportage bevatte van Britt Dekker. Dit alles speelde zich af voordat de fotoreportage in het decembernummer van 2011 van het tijdschrift Playboy was gepubliceerd. GeenStijl moet aan Sanoma, de uitgever van Playboy, een nog nader te bepalen schadevergoeding en de proceskosten van ruim 28.000 euro betalen.

De rechtbank erkent in het vonnis dat het plaatsen van een hyperlink, die verwijst naar de locatie op het internet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, in het beginsel geen zelfstandige openbaarmaking is. Toch vond de rechtbank redenen om in dit specifieke geval anders te oordelen. De rechtbank stelt dat zonder interventie van GeenStijl de fotoreportage niet toegankelijk en vindbaar zou zijn geweest.

De URL waar de fotoreportage was te vinden op de data-opslag dienst van FileFactory (http://www.filefactory.com/file/ce978bc/n/Vet_.zip), zou slechts binnen een zeer kleine kring van personen bekend zijn. Bovendien zouden de bestanden van FileFactory niet worden geïndexeerd door Google. Door het plaatsen van een hyperlink op de website van GeenStijl werd de fotoreportage vindbaar voor de 230.000 dagelijkse bezoekers van GeenStijl, aldus de rechtbank. GeenStijl betwist overigens dat FileFactory niet door Google wordt geïndexeerd. Volgens GeenStijl zou FileFactory gratis en vrijelijk doorzoekbaar zijn.

Maar ook al zou FileFactory door Google worden geïndexeerd, dan nog moet je maar net weten dat dit bestand Playboy’s naakt fotoreportage van Britt Dekker bevat. Je kan je dus met recht afvragen of de fotoreportage al vindbaar was voordat GeenStijl ernaar linkte. De rechtbank is van oordeel dat zonder publicatie door GeenStijl de fotoreportage niet vindbaar zou zijn geweest.

Maar stel nu dat de tip die GeenStijl ontving over de locatie van het bestand niet alleen naar GeenStijl, maar tegelijkertijd ook naar andere media zou zijn gestuurd en dat GeenStijl simpelweg de snelste was die dit publiceerde? Is het dan wel rechtvaardig om het medium dat de primeur heeft te bestraffen door hem openbaarmaking te verwijten? Het gevolg hiervan kan zijn dat media niet meer als eerste iets durven te publiceren. Dit zou een enorme rem op de persvrijheid tot gevolg kunnen hebben. Het is leuk om een primeur te hebben, maar de potentiële gevolgen kunnen groot zijn.

In dit specifieke geval lijkt het toch iets anders te liggen. Pownews kondigde een dag voordat GeenStijl het bericht met de bewuste link plaatste aan dat de fotoreportage was uitgelekt. Hierop heeft Sanoma contact gezocht met de directeur van Telegraaf Media Nederland – het moederbedrijf van GeenStijl – met het verzoek te voorkomen dat de fotoreportage zou uitlekken. Dit verzoek is blijkbaar genegeerd, want een dag later plaatste GeenStijl de link naar de fotoreportage.

Het lijkt erop dat GeenStijl een exclusieve tip heeft gekregen, want er was blijkbaar geen haast bij om te publiceren. Bovendien heeft GeenStijl een expliciet verzoek om niet te publiceren naast zich neer gelegd. Ik vraag me of de rechtbank tot hetzelfde oordeel zou zijn gekomen indien Pownews het uitlekken niet had aangekondigd en Sanoma dus niet in de gelegenheid zou zijn geweest om een verzoek in te dienen om niet te publiceren.

Het oordeel van de rechtbank dat de publicatie van GeenStijl een schending van het portretrecht is en inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van Britt Dekker, vind ik belachelijk. Natuurlijk is de publicatie in eerste instantie bedoeld voor de lezers van Playboy. Maar het moge algemeen bekend zijn dat na publicatie de foto’s makkelijk vindbaar zijn op het internet. Bovendien waren foto’s al eerder te zien bij De Wereld Draait Door en twitterde Britt Dekker zelf ook een link naar haar fotoreportage.

Opvallend vond ik de eis van Sanoma dat GeenStijl zou moeten verhullen wie de tipgever was. De rechtbank merkt echter terecht op dat journalistieke bronnen voor de persvrijheid van essentieel belang zijn. Sanoma zou dat als uitgever van Nu.nl en Nieuwe Revu toch moeten weten. Gelukkig heeft de rechtbank deze eis dan ook afgewezen.

GeenStijl heeft een dag na het vonnis aangekondigd in hoger beroep te gaan. Wat vinden jullie, moet linken altijd mogen of kan je ook te ver gaan, waardoor het plaatsen van een link toch gezien moet worden als een openbaarmaking?

4 gedachten over “Hyperlinken toch inbreuk op het auteursrecht?”

 1. Op het moment dat je verwijzingen als openbaarmakingen gaat categoriseren is inderdaad het einde zoek in mijn ogen. Net zo goed als bij reguliere publicaties kun je ‘te ver gaan’, naar zaken verwijzen die in de ogen van sommigen of misschien zelfs velen niet gepast zijn. Maar dit laat onverlet dat een verwijzing en een publicatie twee verschillende zaken zijn. Op het moment dat we dit principiële verschil niet meer erkennen zijn we heel erg aan het ingrijpen op het fundament van het online uitwisselen van informatie.
  Overigens zijn alle andere zaken die in dit verband genoemd worden (het indexeren door Google, het lekken en de timing van het artikel) op zichzelf staande punten, die beter niet met linken in verband waren gebracht.

  1. Dank voor je reactie. De rechtbank heeft mijn inziens juist gezien de omstandigheden (de op zichzelf staande punten) gemeend dat GeenStijl te ver is gegaan. Zonder die omstandigheden zou de rechtbank hebben geoordeeld dat het niet om een openbaring zou gaan. Dat maakt het meteen erg schimmig. Ik ben benieuwd wat er in hoger beroep gebeurt.

 2. Echt werkelijk te belachelijk voor woorden deze uitspraak.
  Linken moet altijd vrij blijven.
  De bron is verandwoordelijk, in dit geval de plaatser van de foto’s
  (naar waarschijnlijkheid eigen personeel?)

 3. Ik denk dat het vooral te maken heeft met de verzoeken van Sanoma om de link niet te publiceren. Dit zou echter hoogstens een onrechtmatige daad kunnen inhouden en geen openbaarmaking. Het enige wat daad nog tegen in te brengen is, is de nieuwswaarde van de publicatie.

  Als je schrijft “Mensen, op het internet, ik zeg even niet waar, is een concept regeerakkoord te vinden. Het is door Rutte en Samsom ondertekend” (Lodder via jurel.nl) zonder een bronvermelding (link) dan denkt met men snel dat het onzin is. In deze context is het helemaal onzinnig dat de citaatexceptie is afgewezen wat betreft het topicfototje. Om echter na meerdere verzoeken alsnog door te gaan kan m.i wel een schending van de zorgvuldigheidseis inhouden..

Geef een reactie