BREIN versus NSE

 

Laatste nieuws (29 september 2017): Brein versus usenet: voortgang cassatie bij de Hoge Raad


BREIN versus usenetNews-Service Europe B.V. (NSE) startte in 1998 en groeide uit tot een succesvolle, internationale usenetprovider (klik hier voor een uitleg over usenet). Eind 2011 werd News-Service Europe gedwongen haar diensten te staken door een uitspraak van de rechtbank Amsterdam in de rechtszaak Stichting BREIN versus usenet. Het in Amsterdam gevestigde News-Service Europe B.V. opereerde onder de handelsnaam News-Service.com. Het hoger beroep tegen deze uitspraak loopt nog altijd.

News-Service Europe was een usenetprovider van betekenis. Met een team van zeven man werd de internationale usenet markt bediend. News-Service Europe leverde haar diensten niet rechtstreeks aan consumenten, maar aan alleen bedrijven zoals usenet resellers en internet providers.

Rechtszaak

In 2009 start Stichting BREIN een proces tegen usenetprovider News-Service Europe. De piraterij-bestrijder is van mening dat usenetproviders zelfstandig auteursrechtelijk beschermde werken verveelvoudigen en openbaar maken. BREIN eist dat News-Service Europe hiermee stopt.

News-Service Europe is het daar niet mee eens. De rol van een usenetprovider is vergelijkbaar met een internetprovider of een e-mailprovider. Een usenetprovider stelt usenetgebruikers in staat berichten te plaatsen in de openbare nieuwsgroepen en zorgt ervoor dat deze berichten over het gehele usenet beschikbaar komen. Dergelijke neutrale tussenpersonen bieden toegang tot een technologisch platform zonder bemoeienis met hetgeen door de gebruikers wordt geplaatst. Een usenetprovider zoals News-Service Europe verricht geen auteursrechtelijk relevante handelingen, het moedigt niet aan om bepaalde type berichten te plaatsen, het selecteert geen berichten, het biedt slechts de techniek om gebruikers in staat te stellen om berichten te plaatsen en op te vragen. Nederlandse en Europese wetgeving sluiten de aansprakelijkheid van dergelijke tussenpersonen uit. Een usenetprovider aanspreken op de inhoud van de berichten die gebruikers plaatsen is daarom vergelijkbaar met het aansprakelijk stellen van een postbedrijf voor de inhoud van de pakketjes die zij bezorgt.

De Uitspraak in eerste aanleg

Na een jarenlange procedure komt de rechtbank op 28 september 2011 met haar oordeel. De rechtbank stelt BREIN in het gelijk en verbiedt News-Service Europe om langer auteursrechtelijk beschermde werken vast te leggen en ter beschikking te stellen op straffe van een dwangsom van maar liefst € 50.000 per dag. Dit gebod komt neer op een verstrekkende, preventieve, algemene en 100% waterdichte filterverplichting.

Lees het vonnis hier en een korte analyse van de juridische website Boek9.nl hier.

Kort geding

News-Service Europe gaat in hoger beroep en via een kort geding, een zogenaamd executiegeschil, verzoekt News-Service Europe de rechtbank om de uitvoering van het vonnis op te schorten tot de uitspraak in hoger beroep. Indien de rechtbank hier niet mee akkoord zou gaan, zal News-Service Europe haar dienstverlening moeten staken, omdat zij onmogelijk aan de onhaalbare filterverplichting kan voldoen. BREIN maakte bezwaar en helaas koos ook dit keer de rechtbank op 4 November 2011 de kant van BREIN. Nog diezelfde dag, om 6 uur ’s avonds, ging bij News-Service Europe definitief het licht uit. Een Nederlands bedrijf met een internationale klantenkring moet haar deuren sluiten. Zeven man moet op zoek naar een nieuwe baan.

Ook van dit vonnis is een korte analyse te vinden op Boek9.

Hoger beroep

Het door News-Service Europe bij het Gerechtshof van Amsterdam ingestelde hoger beroep is na vijf lange jaren door News-Service Europe gewonnen. Hieronder een overzicht van de gebeurtenissen.

  • Op 23 april 2013 heeft News-Service Europe haar memorie van grieven bij het Gerechtshof van Amsterdam ingeleverd.
  • Op 30 juli 2013 heeft BREIN heeft haar memorie van antwoord ingediend als reactie op onze memorie van grieven.
  • Op 18 maart 2014 was het eindelijk tijd voor pleidooi.Vanaf dit moment wordt gewacht op de uitspraak.
  • Op deed 19 augustus 2014 sprak een Hof tussenarrest uit (persbericht).Het Hof stelt News-Service Europe op de principiële punten in het gelijk. De zaak is echter nog niet afgedaan.
  • Op 8 maart 2016 sprak het Hof een tweede tussenarrest uit. Hof stelt NSE in het gelijk, maar de procedure sleept zich voort (persbericht).
  • Op 6 december 2016 verscheen eindelijk het langverwachte eindarrest. News-Service Europe wordt in het gelijk gesteld en wint het hoger beroep.

Cassatie bij de Hoge Raad

Brein laat het er niet bij zitten en stelt cassatie in bij de Hoge Raad. Repliek en dupliek zijn op 29 september 2017 door partijen ingediend.

News-Service Europe in de media

Hoewel News-Service Europe erg terughoudend is geweest in de media, is de rechtszaak regelmatig in de media behandeld. In deze alinea geef ik een selectie hiervan.

De persberichten die News-Service Europe gedurende de rechtszaak heeft verstuurd zijn te vinden op haar website (zowel in het Nederlands als in het Engels).

BREIN is natuurlijk erg trots op haar overwinning en heeft een samenvatting van de procedure, uiteraard door de bril van BREIN, op haar website geplaatst.

Hieronder een greep uit de artikelen in Nederlandse media over de rechtszaak:

Ook de usenet pagina op Wikipedia vermeldt dat News-Service Europe haar activiteiten heeft gestaakt.

Tot slot een greep uit de berichten in de internationale media:

Blog van internetexpert Patrick Schreurs over internetrecht, zijn studie Informatierecht en zijn rechtszaak tegen Stichting BREIN.