Brein versus Usenet: Analyse van het tussenarrest

Brein versus Usenet
Bron: flickr

Vorige week sprak het Hof van Amsterdam het lang verwachte arrest uit over het hoger beroep in de rechtszaak Brein versus Usenet aangespannen door Stichting Brein tegen Usenet provider News-Service Europe (News-Service.com).

Tot ieders verrassing bleek het niet om een eindarrest, maar om een tussenarrest te gaan. In het arrest stelt het Gerechtshof News-Service Europe (hierna: NSE) op de meest principiële punten in het gelijk. Brein wordt echter in de gelegenheid gesteld om het Hof op andere gedachten te brengen (hierover later meer). In deze blog zet ik de belangrijkste punten uit het arrest uiteen. Lees verder Brein versus Usenet: Analyse van het tussenarrest

Hof: Usenet provider hoeft niet te filteren

Persbericht.

Amsterdam, 19 augustus 2014 – De rechter mag Usenet providers geen verplichting opleggen hun verkeer te filteren. Dat volgt uit een uitspraak van het Hof Amsterdam van vandaag in de rechtszaak tussen News-Service Europe en BREIN.

De rechtbank had News-Service Europe eerder veroordeeld wegens auteursrechtinbreuk. De rechtbank liet in het midden of News-Service Europe een succesvol beroep kon doen op de wettelijke regels ter bescherming van tussenpersonen, zoals internetproviders. Hierdoor was News-Service Europe gedwongen om haar activiteiten te staken.

Het Hof trekt met zijn uitspraak van vandaag een streep door het oordeel van de rechtbank. Als tussenpersoon is News-Service Europe niet aansprakelijk voor eventuele auteursrechtinbreuken van consumenten. De eerdere uitspraak van de rechtbank kwam neer op een bevel een filter te implementeren. Het Hof geeft aan dat een dergelijke verplichting niet mag worden opgelegd, omdat News-Service Europe hierdoor zijn netwerk voortdurend moet controleren. Dat is in strijd met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, zo overweegt het Hof. Patrick Schreurs, voormalig CEO van NSE: “Wij zijn erg tevreden met deze uitspraak. Het Hof stelt terecht vast dat van een Usenet provider zoals News-Service Europe niet kan worden verwacht dat zij preventief toezicht houdt op de berichten die anderen plaatsen.” Lees verder Hof: Usenet provider hoeft niet te filteren

Studievoortgang: Propedeuse gehaald!

Propedeuse gehaald! Het was een spannende vakantie dit jaar. Ik hoopte deze vakantie aan de Toscaanse kust in Italië een homerun te kunnen slaan. Ik verwachtte namelijk maar liefst drie uitslagen uit Nederland te ontvangen:

1. Uitslag van het tentamen Bestuursrecht van 24 juni 2014;
2. Uitslag van mijn derde en laatste opdracht van het vak Juridische Vaardigheden;
3. Uitspraak in hoger beroep in mijn rechtszaak tegen Stichting Brein.

De uitslag van mijn laatste opdracht voor het vak Juridische Vaardigheden heeft een extra lading, omdat dit het laatste vak is van mijn propedeuse. Bij een positief resultaat heb ik mijn propedeuse gehaald. Lees verder Studievoortgang: Propedeuse gehaald!