Studievoortgang: Burgerlijk procesrecht

5843577306Na het tentamen Rechtsfilosofie op 27 maart 2014 heb ik mijn tweede opdracht van het vak Juridische vaardigheden gemaakt. Dit is het laatste vak van mijn propedeuse. Alvorens aan de derde opdracht te kunnen beginnen moest ik het resultaat van de tweede opdracht afwachten. Daarom ben ik alvast begonnen met de post-propedeuse. Ik koos voor het vak Burgerlijk procesrecht, omdat me dat in de nog altijd lopende rechtszaak tegen Stichting Brein wel nuttig leek.

Burgerlijk procesrecht wordt getentamineerd met een zogenaamd ‘computergebaseerd individueel tentamen’ (CBI). Het grote voordeel hiervan is dat je zelf kan bepalen wanneer je tentamen doet. Ik koos ervoor om mijn tentamen in te plannen vlak voordat ik een weekje op vakantie zou gaan. Het zou flink aanpoten worden, maar het moest te doen zijn. Op 1 mei zou ik tentamen doen. Lees verder Studievoortgang: Burgerlijk procesrecht