Brein verliest: Providers hoeven niet te blokkeren

The Pirate Bay logoVandaag vernietigde het Gerechtshof Den Haag het vonnis van de rechtbank die de internet providers XS4ALL en Ziggo verplichtte om de toegang tot de populaire BitTorrent website The Pirate Bay te blokkeren. De Nederlandse internet providers hebben een dergelijk blokkade altijd vel bestreden, omdat zij niet in de rol van internetpolitie gedwongen willen worden.

Het bezwaar van XS4ALL en Ziggo dat de blokkade niet aan de proportionaliteitseis zou voldoen, omdat zij niet effectief zou zijn, treft doel. De internet providers toonden aan dat de gevorderde blokkade zeer eenvoudig kan worden omzeild en dat daarnaast ook vele vergelijkbare alternatieve websites voorhanden zijn. Volgens de providers zou een blokkade niet tot een daling van het aantal inbreuken op auteursrechten leiden.

Brein voert aan dat de vraag of de gevorderde blokkade effectief is juridisch helemaal niet van belang is. Het Hof is het daar niet mee eens en legt uit dat de gevorderde maatregelen in een redelijke verhouding moeten staan tot het daarmee beoogde doel. Het Hof zegt:

“In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat naarmate een maatregel minder effectief is, het beoogde doel daarmee minder gemakkelijk kan worden gerealiseerd en de maatregel dus minder snel in een redelijke verhouding tot dat doel zal staan.”

Volgens Brein is de ‘dramatische’ afname van het bezoek aan de website van The Pirate bay het enige relevante feit om de effectiviteit van de blokkade te beoordelen. Al het andere is volgens de anti-piraterij stichting niet van belang.

Het Hof vraagt zich af of door de afname van het bezoek aan de website van The Pirate Bay als gevolg van de blokkade het aantal inbreuken dat de abonnees van Ziggo en XS4ALL plegen ook wordt verminderd. Wanneer de abonnees de blokkade ontwijken en er geen sprake is van een vermindering van het aantal inbreuken, dan kan de gevorderde blokkade als niet effectief worden beschouwd. Een rapport van TNO toont aan dat de hoeveelheid BitTorrent-verkeer vóór en na de blokkade niet noemenswaardig is veranderd en dat de abonnees van Ziggo en XS4ALL inderdaad de blokkade weten te ontwijken.

Een rapport van het Instituut voor Informatierecht (IViR) gaat nog een stapje verder door vast te stellen dat ondanks de blokkade het aantal downloaders uit illegale bron zelfs is toegenomen.

De slotconclusie luidt dan ook dat de door Brein gevorderde maatregelen in strijd zijn met het evenredigheidsvereiste/effectiviteitsvereiste en dat de vorderingen van Brein alsnog worden afgewezen. Brein wordt veroordeelt om de proceskosten van zowel de eerste aanleg als van de procedure in hoger beroep, een bedrag van maar liefst ruim 325.000 euro, te betalen.

Brein-directeur Tim Kuik heeft reeds aangegeven dat het voor de hand ligt dat Brein bij de Hoge Raad in cassatie zal gaan.

XS4ALL zegt in een verklaring blij te zijn dat het Gerechtshof de informatievrijheid in bescherming neemt. De blokkade is bij XS4ALL inmiddels opgeheven.

Lees het hele arrest.

Updates:
Brein overweegt cassatie tegen het arrest in te stellen.
KPN, UPC en Tele2 handhaven blokkade.

Brein versus Usenet: pleidooi uitgesteld

In mijn blog van gisteren nodigde ik u nog uit om het pleidooi in hoger beroep in de rechtszaak Brein versus Usenet, aangespannen door Stichting Brein tegen Usenet provider News-Service.com, bij te wonen. Inmiddels zijn de feiten alweer achterhaald.

Gisteren werden wij namelijk door het advocatenkantoor van Brein benaderd met het verzoek om het pleidooi uit te stellen wegens persoonlijke omstandigheden. Gezien de aard van deze omstandigheden hebben wij besloten hiermee akkoord gedaan. Vandaag heeft het Gerechtshof ons geïnformeerd dat de zaak inderdaad wordt aangehouden. Dat betekent dat de zitting van 28 januari 2014 niet door zal gaan en dat er waarschijnlijk op z’n vroegst tijdens de rolzitting van volgende week dinsdag een nieuwe datum voor pleidooi bekend zal worden gemaakt.

Het is erg vervelend dat het pleidooi waar we al zo lang naartoe leven is uitgesteld. Toch levert het ook nog een klein voordeeltje op: Ik kan me nu volledig gaan concentreren op het tentamen bestuursrecht van 4 februari. Ik had de kans om dit tentamen succesvol af te leggen al bijna afgeschreven.

De datum 28 januari 2014 blijft overigens een datum om in de agenda te laten staan. Op deze dag wordt immers de uitspraak in hoger beroep verwacht van de zaak die Stichting Brein heeft aangespannen tegen de internet providers Ziggo en XS4ALL. Het gaat hier om de vraag of internet providers verplicht kunnen worden om de toegang tot de website van de Pirate Bay te blokkeren. Op de website van XS4ALL is een verslag van de zitting te vinden.

Brein versus Usenet: pleidooi in hoger beroep komt eraan

Paleis van Justitie
Foto: Ronald Woan

Ruim 2 jaar na de uitspraak in de bodemprocedure is het eindelijk zover, op 28 januari 2014 vindt het pleidooi plaats in het hoger beroep in de zaak Stichting Brein versus Usenet aangespannen tegen mijn bedrijf, Usenet provider News-Service.com (News-Service Europe B.V.).

Waar gaat het ook al weer om? Stichting Brein wil dat News-Service.com ervoor zorg draagt dat er geen inbreukmakende berichten meer in de nieuwsgroepen op Usenet worden aangeboden. News-Service.com zegt dat zij dit niet kan, dat zij daartoe niet verplicht kan worden en dat zij voldoende deed om rechthebbenden de mogelijkheid te geven om onrechtmatige berichten snel en eenvoudig van haar platform te verwijderen.

Helaas heeft News-Service.com de bodemprocedure verloren en kon zij niets anders doen dan het staken van haar activiteiten. Uiteraard zijn we het niet eens met het vonnis en daarom zijn we in hoger beroep gegaan. Op 23 april 2013 hebben wij na veel bloed, zweet en tranen de memorie van grieven aangebracht bij het Gerechtshof in Amsterdam. Op 30 juli 2013 heeft Brein hierop gereageerd in haar memorie van antwoord.

Op 28 januari 2014 om 10.00 uur dient de zaak nu bij het Gerechtshof in Amsterdam. De zitting is openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen. Kijk voor een routebeschrijving op rechtspraak.nl.