Studievoortgang: Academische vaardigheden

256px-Frans_Hals_-_Portret_van_René_Descartes
Portret van René Descartes (1596-1650) door Frans Hals.

Vanaf eind november bezoek ik dagelijks de website van de Open Universiteit in de hoop dat ik daar de uitslag van mijn tentamen Academische vaardigheden van 20 november 2013 kan vinden. En vanochtend (20 december), precies een maand na het tentamen en nog geen week na de uitslag van Inleiding privaatrecht, was het dan zover. De uitslag was bekend. Ik ben geslaagd met een mooie zeven! Dat is nog eens een leuk begin van een lang weekend Noord-Brabant!

De naam van dit vak suggereert dat Academische vaardigheden vooral een doe-vak is, maar dat valt wel een beetje tegen. Het is vooral een theorie-vak dat wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met open vragen. Het vak is bedoeld om toekomstige juristen en advocaten kennis te laten maken met de wetenschappelijke wereld, omdat de kans groot is dat zij met wetenschappers en/of wetenschappelijke werken in aanraking komen. Denk hierbij aan deskundigenverklaringen of wetenschappelijke onderzoeken die als bewijs kunnen dienen. Lees verder Studievoortgang: Academische vaardigheden

Studievoortgang: Inleiding privaatrecht

kluwer-collegebundel-privaatrecht-small3Half september ben ik aan mijn derde en laatste dubbel-module vak van de propedeuse begonnen, Inleiding privaatrecht. Een vak waar ik me echt op heb verheugd. Ik merk dat de concrete vakken zoals strafrecht en privaatrecht mij meer aanspreken dan de abstracte vakken zoals rechtssociologie en filosofie. Dat is waarschijnlijk ook niet zo vreemd voor een IT-er die gewend is om in enen en nullen te denken. Ik had dit vak graag eerder willen doen, maar omdat ik met plezier de aangeboden bijeenkomsten volg en deze bijeenkomsten alleen in het eerste semester werden gegeven, kwam het zo uit. Lees verder Studievoortgang: Inleiding privaatrecht