Studievoortgang: Inleiding staatsrecht

Inleiding privaatrechtAfgelopen woensdagavond heb ik tentamen voor het vak Inleiding staatsrecht gedaan. Dit vak gaat vooral over de verschillende overheidsorganen, de bevoegdheden die zij kunnen uitoefenen en de waarborgen tegen overheidsoptreden (grondrechten). Niet alleen de centrale overheid in Den Haag komt aan bod, maar ook de decentrale overheden, zoals de gemeenten en de provincies.

Ik had veel politiek verwacht in dit vak, maar dat viel een beetje tegen. Het vak is een inleidend vak en daarom komen vooral veel wat saaie grondbeginselen aan bod. Eén van deze beginselen is het legaliteitsbeginsel. Volgens dit beginsel moet elk overheidsoptreden dat burgers in hun vrijheid beperkt op een wettelijke grondslag berusten. Andere beginselen zijn de verdeling van de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht (de trias politica), de grondrechten (mensenrechten) en de rechtelijke controle door een onafhankelijke instantie. Lees verder Studievoortgang: Inleiding staatsrecht