Hyperlinken toch inbreuk op het auteursrecht?

Afgelopen week heeft de Amsterdamse rechtbank in een bodemprocedure geoordeeld dat shockblog GeenStijl inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt door het plaatsen van een link op hun website. De link verwees naar een bestand die een naakt fotoreportage bevatte van Britt Dekker. Dit alles speelde zich af voordat de fotoreportage in het decembernummer van 2011 van het tijdschrift Playboy was gepubliceerd. GeenStijl moet aan Sanoma, de uitgever van Playboy, een nog nader te bepalen schadevergoeding en de proceskosten van ruim 28.000 euro betalen.

De rechtbank erkent in het vonnis dat het plaatsen van een hyperlink, die verwijst naar de locatie op het internet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, in het beginsel geen zelfstandige openbaarmaking is. Toch vond de rechtbank redenen om in dit specifieke geval anders te oordelen. De rechtbank stelt dat zonder interventie van GeenStijl de fotoreportage niet toegankelijk en vindbaar zou zijn geweest. Lees verder Hyperlinken toch inbreuk op het auteursrecht?