Hof: Usenet provider hoeft niet te filteren

Persbericht.

Amsterdam, 19 augustus 2014 – De rechter mag Usenet providers geen verplichting opleggen hun verkeer te filteren. Dat volgt uit een uitspraak van het Hof Amsterdam van vandaag in de rechtszaak tussen News-Service Europe en BREIN.

De rechtbank had News-Service Europe eerder veroordeeld wegens auteursrechtinbreuk. De rechtbank liet in het midden of News-Service Europe een succesvol beroep kon doen op de wettelijke regels ter bescherming van tussenpersonen, zoals internetproviders. Hierdoor was News-Service Europe gedwongen om haar activiteiten te staken.

Het Hof trekt met zijn uitspraak van vandaag een streep door het oordeel van de rechtbank. Als tussenpersoon is News-Service Europe niet aansprakelijk voor eventuele auteursrechtinbreuken van consumenten. De eerdere uitspraak van de rechtbank kwam neer op een bevel een filter te implementeren. Het Hof geeft aan dat een dergelijke verplichting niet mag worden opgelegd, omdat News-Service Europe hierdoor zijn netwerk voortdurend moet controleren. Dat is in strijd met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, zo overweegt het Hof. Patrick Schreurs, voormalig CEO van NSE: “Wij zijn erg tevreden met deze uitspraak. Het Hof stelt terecht vast dat van een Usenet provider zoals News-Service Europe niet kan worden verwacht dat zij preventief toezicht houdt op de berichten die anderen plaatsen.”

Tussenarrest
De uitspraak betreft een tussenarrest. Het Hof overweegt dat een tussenpersoon als News-Service Europe wel verplicht is een zogenaamde notice-and-takedown procedure in te voeren. News-Service Europe heeft steeds aangegeven al een dergelijke procedure te hebben. Partijen mogen het Hof nu uitleggen hoe zo’n procedure eruit moet zien en welke eventuele andere maatregelen genomen kunnen worden. “Wij zien dat met vertrouwen tegemoet.”, aldus Wierd Bonthuis, voormalig CFO van NSE.

Over Usenet providers
De rol van een Usenet provider is vergelijkbaar met die van een internetprovider (als Ziggo of KPN). Dergelijke neutrale tussenpersonen bieden toegang tot een technologisch platform, het Usenet, waarmee klanten openbare berichten met elkaar kunnen delen in nieuwsgroepen. Een usenet provider kijkt niet naar de inhoud van verkeer dat door gebruikers wordt uitgewisseld. News-Service.com verricht geen auteursrechtelijk relevante handelingen. Zij moedigt niet aan om bepaalde type berichten te delen, ze selecteert geen berichten, ze biedt slechts ruimte om berichten te plaatsen.

Voorgeschiedenis
In 2009 start Stichting BREIN een procedure tegen News-Service.com, omdat zij van mening is dat de neutrale Usenet provider zelfstandig auteursrechtelijk beschermde werken verveelvoudigt en openbaar maakt. BREIN eist deze activiteiten te staken. De rechtbank legt een zeer verstrekkende, preventieve filterverplichting op. Die komt erop neer dat NSE proactief alle door Usenet-gebruikers geplaatste informatie zou moeten filteren op auteursrechtinbreuken. Omdat News-Service.com onmogelijk aan dit onevenredig gebod kan voldoen, sluit zij in 2011 haar deuren.

Over News Service Europe
News-Service.com is tot 2011 een succesvol Nederlands bedrijf. Sinds 1998 biedt News-Service.com toegang tot Usenet. In 2005 wordt News-Service Europe B.V. opgericht. News-Service.com levert haar diensten niet rechtstreeks aan consumenten, maar aan Usenet Resellers, internetproviders en collega Usenet Providers.

Studievoortgang: Propedeuse gehaald!

Propedeuse gehaald! Het was een spannende vakantie dit jaar. Ik hoopte deze vakantie aan de Toscaanse kust in Italië een homerun te kunnen slaan. Ik verwachtte namelijk maar liefst drie uitslagen uit Nederland te ontvangen:

1. Uitslag van het tentamen Bestuursrecht van 24 juni 2014;
2. Uitslag van mijn derde en laatste opdracht van het vak Juridische Vaardigheden;
3. Uitspraak in hoger beroep in mijn rechtszaak tegen Stichting Brein.

De uitslag van mijn laatste opdracht voor het vak Juridische Vaardigheden heeft een extra lading, omdat dit het laatste vak is van mijn propedeuse. Bij een positief resultaat heb ik mijn propedeuse gehaald. Lees verder

Brein versus Usenet: Uitspraak voor 3e keer uitgesteld

Vandaag stond de rechtszaak in hoger beroep Stichting Brein versus Usenet weer op de rol voor uitspraak. Het gaat om de vraag of een Usenet provider (News-Service.com) aansprakelijk kan worden gesteld voor auteursrechtinbreuken die worden gepleegd door Usenet gebruikers. Om half 10 kwam het verlossende telefoontje van de advocaat: De zaak is aangehouden. Dit is nu al de derde keer dat het Amsterdamse Gerechtshof de uitspraak uitstelt. De uitspraak is wederom met 4 weken uitgesteld en staat nu gepland op 22 juli 2014.

Studievoortgang: Burgerlijk procesrecht

5843577306Na het tentamen Rechtsfilosofie op 27 maart 2014 heb ik mijn tweede opdracht van het vak Juridische vaardigheden gemaakt. Dit is het laatste vak van mijn propedeuse. Alvorens aan de derde opdracht te kunnen beginnen moest ik het resultaat van de tweede opdracht afwachten. Daarom ben ik alvast begonnen met de post-propedeuse. Ik koos voor het vak Burgerlijk procesrecht, omdat me dat in de nog altijd lopende rechtszaak tegen Stichting Brein wel nuttig leek.

Burgerlijk procesrecht wordt getentamineerd met een zogenaamd ‘computergebaseerd individueel tentamen’ (CBI). Het grote voordeel hiervan is dat je zelf kan bepalen wanneer je tentamen doet. Ik koos ervoor om mijn tentamen in te plannen vlak voordat ik een weekje op vakantie zou gaan. Het zou flink aanpoten worden, maar het moest te doen zijn. Op 1 mei zou ik tentamen doen. Lees verder

Brein versus Usenet: Het pleidooi

300px-Usenet_Big_NineGisteren was het dan zover. Het was eindelijk tijd voor het (voorlopige) sluitstuk van 5 jaar (!) procederen tegen Stichting Brein. Tijd voor het pleidooi in hoger beroep in de rechtszaak tegen Usenet (Nieuwsgroepen), aangespannen door Stichting Brein. Samen met onze advocaten van Bureau Brandeis hadden we ons erg goed voorbereid. We waren er helemaal klaar voor. We hadden een plan, we hadden een pleitnota, we hadden vertrouwen in onszelf en we hadden de beste pleiter van het land.

De zitting vond plaats in het prachtige nieuwe Paleis van Justitie, dat gevestigd is op het Amsterdamse schiereiland IJdock. Even na 10 uur begon de zitting en om half 3 vond de voorzitter het wel genoeg geweest. Er werd slechts één keer een kwartier geschorst. Lees verder

Brein versus Usenet: Pleidooi op 18 maart

Vandaag heeft het Gerechtshof Amsterdam ons geïnformeerd dat zij een nieuwe datum heeft bepaald voor het pleidooi in het hoger beroep Stichting Brein versus Usenet provider News-Service.com. Het pleidooi zal nu gehouden worden op 18 maart 2014 om 10.00 uur. Het pleidooi zou eerst gehouden worden op 28 januari 2014, maar werd uitgesteld.

Voor een inhoudelijke beschouwing verwijs ik naar mijn eerdere aankondiging. De zitting is openbaar en u bent welkom om deze bij te wonen. Kijk voor een routebeschrijving naar het Gerechtshof Amsterdam op rechtspraak.nl.

Brein verliest: Providers hoeven niet te blokkeren

The Pirate Bay logoVandaag vernietigde het Gerechtshof Den Haag het vonnis van de rechtbank die de internet providers XS4ALL en Ziggo verplichtte om de toegang tot de populaire BitTorrent website The Pirate Bay te blokkeren. De Nederlandse internet providers hebben een dergelijk blokkade altijd vel bestreden, omdat zij niet in de rol van internetpolitie gedwongen willen worden.

Het bezwaar van XS4ALL en Ziggo dat de blokkade niet aan de proportionaliteitseis zou voldoen, omdat zij niet effectief zou zijn, treft doel. De internet providers toonden aan dat de gevorderde blokkade zeer eenvoudig kan worden omzeild en dat daarnaast ook vele vergelijkbare alternatieve websites voorhanden zijn. Volgens de providers zou een blokkade niet tot een daling van het aantal inbreuken op auteursrechten leiden.

Brein voert aan dat de vraag of de gevorderde blokkade effectief is juridisch helemaal niet van belang is. Het Hof is het daar niet mee eens en legt uit dat de gevorderde maatregelen in een redelijke verhouding moeten staan tot het daarmee beoogde doel. Het Hof zegt:

“In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat naarmate een maatregel minder effectief is, het beoogde doel daarmee minder gemakkelijk kan worden gerealiseerd en de maatregel dus minder snel in een redelijke verhouding tot dat doel zal staan.”

Volgens Brein is de ‘dramatische’ afname van het bezoek aan de website van The Pirate bay het enige relevante feit om de effectiviteit van de blokkade te beoordelen. Al het andere is volgens de anti-piraterij stichting niet van belang.

Het Hof vraagt zich af of door de afname van het bezoek aan de website van The Pirate Bay als gevolg van de blokkade het aantal inbreuken dat de abonnees van Ziggo en XS4ALL plegen ook wordt verminderd. Wanneer de abonnees de blokkade ontwijken en er geen sprake is van een vermindering van het aantal inbreuken, dan kan de gevorderde blokkade als niet effectief worden beschouwd. Een rapport van TNO toont aan dat de hoeveelheid BitTorrent-verkeer vóór en na de blokkade niet noemenswaardig is veranderd en dat de abonnees van Ziggo en XS4ALL inderdaad de blokkade weten te ontwijken.

Een rapport van het Instituut voor Informatierecht (IViR) gaat nog een stapje verder door vast te stellen dat ondanks de blokkade het aantal downloaders uit illegale bron zelfs is toegenomen.

De slotconclusie luidt dan ook dat de door Brein gevorderde maatregelen in strijd zijn met het evenredigheidsvereiste/effectiviteitsvereiste en dat de vorderingen van Brein alsnog worden afgewezen. Brein wordt veroordeelt om de proceskosten van zowel de eerste aanleg als van de procedure in hoger beroep, een bedrag van maar liefst ruim 325.000 euro, te betalen.

Brein-directeur Tim Kuik heeft reeds aangegeven dat het voor de hand ligt dat Brein bij de Hoge Raad in cassatie zal gaan.

XS4ALL zegt in een verklaring blij te zijn dat het Gerechtshof de informatievrijheid in bescherming neemt. De blokkade is bij XS4ALL inmiddels opgeheven.

Lees het hele arrest.

Updates:
Brein overweegt cassatie tegen het arrest in te stellen.
KPN, UPC en Tele2 handhaven blokkade.

Brein versus Usenet: pleidooi uitgesteld

In mijn blog van gisteren nodigde ik u nog uit om het pleidooi in hoger beroep in de rechtszaak Brein versus Usenet, aangespannen door Stichting Brein tegen Usenet provider News-Service.com, bij te wonen. Inmiddels zijn de feiten alweer achterhaald.

Gisteren werden wij namelijk door het advocatenkantoor van Brein benaderd met het verzoek om het pleidooi uit te stellen wegens persoonlijke omstandigheden. Gezien de aard van deze omstandigheden hebben wij besloten hiermee akkoord gedaan. Vandaag heeft het Gerechtshof ons geïnformeerd dat de zaak inderdaad wordt aangehouden. Dat betekent dat de zitting van 28 januari 2014 niet door zal gaan en dat er waarschijnlijk op z’n vroegst tijdens de rolzitting van volgende week dinsdag een nieuwe datum voor pleidooi bekend zal worden gemaakt.

Het is erg vervelend dat het pleidooi waar we al zo lang naartoe leven is uitgesteld. Toch levert het ook nog een klein voordeeltje op: Ik kan me nu volledig gaan concentreren op het tentamen bestuursrecht van 4 februari. Ik had de kans om dit tentamen succesvol af te leggen al bijna afgeschreven.

De datum 28 januari 2014 blijft overigens een datum om in de agenda te laten staan. Op deze dag wordt immers de uitspraak in hoger beroep verwacht van de zaak die Stichting Brein heeft aangespannen tegen de internet providers Ziggo en XS4ALL. Het gaat hier om de vraag of internet providers verplicht kunnen worden om de toegang tot de website van de Pirate Bay te blokkeren. Op de website van XS4ALL is een verslag van de zitting te vinden.

Brein versus Usenet: pleidooi in hoger beroep komt eraan

Ruim 2 jaar na de uitspraak in de bodemprocedure is het eindelijk zover, op 28 januari 2014 vindt het pleidooi plaats in het hoger beroep in de zaak Stichting Brein versus Usenet aangespannen tegen mijn bedrijf, Usenet provider News-Service.com (News-Service Europe B.V.).

Waar gaat het ook al weer om? Stichting Brein wil dat News-Service.com ervoor zorg draagt dat er geen inbreukmakende berichten meer in de nieuwsgroepen op Usenet worden aangeboden. News-Service.com zegt dat zij dit niet kan, dat zij daartoe niet verplicht kan worden en dat zij voldoende deed om rechthebbenden de mogelijkheid te geven om onrechtmatige berichten snel en eenvoudig van haar platform te verwijderen.

Helaas heeft News-Service.com de bodemprocedure verloren en kon zij niets anders doen dan het staken van haar activiteiten. Uiteraard zijn we het niet eens met het vonnis en daarom zijn we in hoger beroep gegaan. Op 23 april 2013 hebben wij na veel bloed, zweet en tranen de memorie van grieven aangebracht bij het Gerechtshof in Amsterdam. Op 30 juli 2013 heeft Brein hierop gereageerd in haar memorie van antwoord.

Op 28 januari 2014 om 10.00 uur dient de zaak nu bij het Gerechtshof in Amsterdam. De zitting is openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen. Kijk voor een routebeschrijving op rechtspraak.nl.

Studievoortgang: Academische vaardigheden

256px-Frans_Hals_-_Portret_van_René_Descartes

Portret van René Descartes (1596-1650) door Frans Hals.

Vanaf eind november bezoek ik dagelijks de website van de Open Universiteit in de hoop dat ik daar de uitslag van mijn tentamen Academische vaardigheden van 20 november 2013 kan vinden. En vanochtend (20 december), precies een maand na het tentamen en nog geen week na de uitslag van Inleiding privaatrecht, was het dan zover. De uitslag was bekend. Ik ben geslaagd met een mooie zeven! Dat is nog eens een leuk begin van een lang weekend Noord-Brabant!

De naam van dit vak suggereert dat Academische vaardigheden vooral een doe-vak is, maar dat valt wel een beetje tegen. Het is vooral een theorie-vak dat wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met open vragen. Het vak is bedoeld om toekomstige juristen en advocaten kennis te laten maken met de wetenschappelijke wereld, omdat de kans groot is dat zij met wetenschappers en/of wetenschappelijke werken in aanraking komen. Denk hierbij aan deskundigenverklaringen of wetenschappelijke onderzoeken die als bewijs kunnen dienen. Lees verder