Studentendag, rechtszaak en eerste keer pleiten

Eerste keer pleiten tijdens een pleitsessie van het AJV.Poeh hé, dat was best een pittig weekje. Ik was nog aan het bijkomen van het pittige tentamen van het moeilijke vak Overeenkomstenrecht, toen de gezellige jaarlijkse studentendag van de faculteit rechtsgeleerdheid van de OU alweer op het programma stond. Het thema van de studentendag was dit jaar de fundamentele rechten in Europa. Dat klinkt saaier dan het in werkelijkheid is. Wel eens nadacht wat over 30 jaar de rechten van je steun en toeverlaat, je huisrobot zullen zijn? Ik kan het verslag van Josanna van de studentendag van harte aanbevelen.

De eerste lezing, gegeven door prof. mr. Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, ging over hulp bij zelfdoding. Betekent het recht op een vrij leven ook het recht om voor je eigen dood te kiezen? Een bijzonder interessant en aangrijpend verhaal. Tijdens haar introductie werd verteld dat zij ook af en toe optrad als plaatsvervangend rechter bij het Gerechtshof in Den Haag. En laat ik haar daar nou net van herkennen! Zij was één van de rechters tijdens het hoger beroep in de rechtszaak die Stichting Brein heeft aangespannen tegen de internet providers Xs4all en Ziggo over het blokkeren van The Pirate Bay. Ik herinner me haar goed, wat ik vond het erg positief dat er een hoogleraar grondrechten aan deze zaak ging meedenken. Het Hof had de moed om de blokkade van The Pirate Bay af te wijzen. Een paar weken terug was ik bij de cassatiezitting bij de Hoge Raad.

Lees verder

Hoge Raad zitting Pirate Bay-blokkade

Vandaag was de zitting bij de Hoge Raad in The Pirate Bay-blokkade rechtszaak, waarin Stichting Brein probeert de internet providers Xs4all en Ziggo te dwingen om hen de toegang tot de website van The Pirate Bay voor haar gebruikers te laten blokkeren.

In eerste aanleg werd Brein in het gelijk gesteld en moesten Xs4all en Ziggo een filter plaatsen die de (rechtstreekse) toegang tot The Pirate Bay blokkeerde. Xs4all en Ziggo wonnen echter het hoger beroep, waardoor de internetblokkade weer verdween. Hierop ging Brein in cassatie. Hieronder het twitterverslag van de zitting op 14 november 2014. Op 17 april 2014 wordt de conclusie (advies) van de Advocaat-Generaal verwacht. Lees verder

Brein versus Usenet: Analyse van het tussenarrest

Brein versus Usenet

Bron: flickr

Vorige week sprak het Hof van Amsterdam het lang verwachte arrest uit over het hoger beroep in de rechtszaak Brein versus Usenet aangespannen door Stichting Brein tegen Usenet provider News-Service Europe (News-Service.com).

Tot ieders verrassing bleek het niet om een eindarrest, maar om een tussenarrest te gaan. In het arrest stelt het Gerechtshof News-Service Europe (hierna: NSE) op de meest principiële punten in het gelijk. Brein wordt echter in de gelegenheid gesteld om het Hof op andere gedachten te brengen (hierover later meer). In deze blog zet ik de belangrijkste punten uit het arrest uiteen. Lees verder

Hof: Usenet provider hoeft niet te filteren

Persbericht.

Amsterdam, 19 augustus 2014 – De rechter mag Usenet providers geen verplichting opleggen hun verkeer te filteren. Dat volgt uit een uitspraak van het Hof Amsterdam van vandaag in de rechtszaak tussen News-Service Europe en BREIN.

De rechtbank had News-Service Europe eerder veroordeeld wegens auteursrechtinbreuk. De rechtbank liet in het midden of News-Service Europe een succesvol beroep kon doen op de wettelijke regels ter bescherming van tussenpersonen, zoals internetproviders. Hierdoor was News-Service Europe gedwongen om haar activiteiten te staken.

Het Hof trekt met zijn uitspraak van vandaag een streep door het oordeel van de rechtbank. Als tussenpersoon is News-Service Europe niet aansprakelijk voor eventuele auteursrechtinbreuken van consumenten. De eerdere uitspraak van de rechtbank kwam neer op een bevel een filter te implementeren. Het Hof geeft aan dat een dergelijke verplichting niet mag worden opgelegd, omdat News-Service Europe hierdoor zijn netwerk voortdurend moet controleren. Dat is in strijd met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, zo overweegt het Hof. Patrick Schreurs, voormalig CEO van NSE: “Wij zijn erg tevreden met deze uitspraak. Het Hof stelt terecht vast dat van een Usenet provider zoals News-Service Europe niet kan worden verwacht dat zij preventief toezicht houdt op de berichten die anderen plaatsen.” Lees verder

Studievoortgang: Propedeuse gehaald!

Propedeuse gehaald! Het was een spannende vakantie dit jaar. Ik hoopte deze vakantie aan de Toscaanse kust in Italië een homerun te kunnen slaan. Ik verwachtte namelijk maar liefst drie uitslagen uit Nederland te ontvangen:

1. Uitslag van het tentamen Bestuursrecht van 24 juni 2014;
2. Uitslag van mijn derde en laatste opdracht van het vak Juridische Vaardigheden;
3. Uitspraak in hoger beroep in mijn rechtszaak tegen Stichting Brein.

De uitslag van mijn laatste opdracht voor het vak Juridische Vaardigheden heeft een extra lading, omdat dit het laatste vak is van mijn propedeuse. Bij een positief resultaat heb ik mijn propedeuse gehaald. Lees verder

Brein versus Usenet: Uitspraak voor 3e keer uitgesteld

Vandaag stond de rechtszaak in hoger beroep Stichting Brein versus Usenet weer op de rol voor uitspraak. Het gaat om de vraag of een Usenet provider (News-Service.com) aansprakelijk kan worden gesteld voor auteursrechtinbreuken die worden gepleegd door Usenet gebruikers. Om half 10 kwam het verlossende telefoontje van de advocaat: De zaak is aangehouden. Dit is nu al de derde keer dat het Amsterdamse Gerechtshof de uitspraak uitstelt. De uitspraak is wederom met 4 weken uitgesteld en staat nu gepland op 22 juli 2014.

Studievoortgang: Burgerlijk procesrecht

5843577306Na het tentamen Rechtsfilosofie op 27 maart 2014 heb ik mijn tweede opdracht van het vak Juridische vaardigheden gemaakt. Dit is het laatste vak van mijn propedeuse. Alvorens aan de derde opdracht te kunnen beginnen moest ik het resultaat van de tweede opdracht afwachten. Daarom ben ik alvast begonnen met de post-propedeuse. Ik koos voor het vak Burgerlijk procesrecht, omdat me dat in de nog altijd lopende rechtszaak tegen Stichting Brein wel nuttig leek.

Burgerlijk procesrecht wordt getentamineerd met een zogenaamd ‘computergebaseerd individueel tentamen’ (CBI). Het grote voordeel hiervan is dat je zelf kan bepalen wanneer je tentamen doet. Ik koos ervoor om mijn tentamen in te plannen vlak voordat ik een weekje op vakantie zou gaan. Het zou flink aanpoten worden, maar het moest te doen zijn. Op 1 mei zou ik tentamen doen. Lees verder

Brein versus Usenet: Het pleidooi

300px-Usenet_Big_NineGisteren was het dan zover. Het was eindelijk tijd voor het (voorlopige) sluitstuk van 5 jaar (!) procederen tegen Stichting Brein. Tijd voor het pleidooi in hoger beroep in de rechtszaak tegen Usenet (Nieuwsgroepen), aangespannen door Stichting Brein. Samen met onze advocaten van Bureau Brandeis hadden we ons erg goed voorbereid. We waren er helemaal klaar voor. We hadden een plan, we hadden een pleitnota, we hadden vertrouwen in onszelf en we hadden de beste pleiter van het land.

De zitting vond plaats in het prachtige nieuwe Paleis van Justitie, dat gevestigd is op het Amsterdamse schiereiland IJdock. Even na 10 uur begon de zitting en om half 3 vond de voorzitter het wel genoeg geweest. Er werd slechts één keer een kwartier geschorst. Lees verder

Brein versus Usenet: Pleidooi op 18 maart

Vandaag heeft het Gerechtshof Amsterdam ons geïnformeerd dat zij een nieuwe datum heeft bepaald voor het pleidooi in het hoger beroep Stichting Brein versus Usenet provider News-Service.com. Het pleidooi zal nu gehouden worden op 18 maart 2014 om 10.00 uur. Het pleidooi zou eerst gehouden worden op 28 januari 2014, maar werd uitgesteld.

Voor een inhoudelijke beschouwing verwijs ik naar mijn eerdere aankondiging. De zitting is openbaar en u bent welkom om deze bij te wonen. Kijk voor een routebeschrijving naar het Gerechtshof Amsterdam op rechtspraak.nl.

Brein verliest: Providers hoeven niet te blokkeren

The Pirate Bay logoVandaag vernietigde het Gerechtshof Den Haag het vonnis van de rechtbank die de internet providers XS4ALL en Ziggo verplichtte om de toegang tot de populaire BitTorrent website The Pirate Bay te blokkeren. De Nederlandse internet providers hebben een dergelijk blokkade altijd vel bestreden, omdat zij niet in de rol van internetpolitie gedwongen willen worden.

Het bezwaar van XS4ALL en Ziggo dat de blokkade niet aan de proportionaliteitseis zou voldoen, omdat zij niet effectief zou zijn, treft doel. De internet providers toonden aan dat de gevorderde blokkade zeer eenvoudig kan worden omzeild en dat daarnaast ook vele vergelijkbare alternatieve websites voorhanden zijn. Volgens de providers zou een blokkade niet tot een daling van het aantal inbreuken op auteursrechten leiden.

Brein voert aan dat de vraag of de gevorderde blokkade effectief is juridisch helemaal niet van belang is. Het Hof is het daar niet mee eens en legt uit dat de gevorderde maatregelen in een redelijke verhouding moeten staan tot het daarmee beoogde doel. Het Hof zegt:

“In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat naarmate een maatregel minder effectief is, het beoogde doel daarmee minder gemakkelijk kan worden gerealiseerd en de maatregel dus minder snel in een redelijke verhouding tot dat doel zal staan.”

Volgens Brein is de ‘dramatische’ afname van het bezoek aan de website van The Pirate bay het enige relevante feit om de effectiviteit van de blokkade te beoordelen. Al het andere is volgens de anti-piraterij stichting niet van belang.

Het Hof vraagt zich af of door de afname van het bezoek aan de website van The Pirate Bay als gevolg van de blokkade het aantal inbreuken dat de abonnees van Ziggo en XS4ALL plegen ook wordt verminderd. Wanneer de abonnees de blokkade ontwijken en er geen sprake is van een vermindering van het aantal inbreuken, dan kan de gevorderde blokkade als niet effectief worden beschouwd. Een rapport van TNO toont aan dat de hoeveelheid BitTorrent-verkeer vóór en na de blokkade niet noemenswaardig is veranderd en dat de abonnees van Ziggo en XS4ALL inderdaad de blokkade weten te ontwijken.

Een rapport van het Instituut voor Informatierecht (IViR) gaat nog een stapje verder door vast te stellen dat ondanks de blokkade het aantal downloaders uit illegale bron zelfs is toegenomen.

De slotconclusie luidt dan ook dat de door Brein gevorderde maatregelen in strijd zijn met het evenredigheidsvereiste/effectiviteitsvereiste en dat de vorderingen van Brein alsnog worden afgewezen. Brein wordt veroordeelt om de proceskosten van zowel de eerste aanleg als van de procedure in hoger beroep, een bedrag van maar liefst ruim 325.000 euro, te betalen.

Brein-directeur Tim Kuik heeft reeds aangegeven dat het voor de hand ligt dat Brein bij de Hoge Raad in cassatie zal gaan.

XS4ALL zegt in een verklaring blij te zijn dat het Gerechtshof de informatievrijheid in bescherming neemt. De blokkade is bij XS4ALL inmiddels opgeheven.

Lees het hele arrest.

Updates:
Brein overweegt cassatie tegen het arrest in te stellen.
KPN, UPC en Tele2 handhaven blokkade.